Fap là gì?

Fap có thể là: Công nghệ và công nghiệp Chương trình lắp ráp FORTRAN , bộ ghép macro cho một số máy tính lớn của IBM Chính sách truy cập công bằng , thuật ngữ cho giới hạn băng thông, hạn chế sử dụng Internet Femtocell (Điểm truy cập Femto), một trạm gốc điện thoại …